Zorgtarieven

 Zorgtarieven

 

In 2017 hebben veel mensen een eigen risico van 385 euro, een bezoek aan de huisarts valt hier niet onder, maar veel zaken wel. Bovendien verhogen veel mensen dit ook nog eens vrijwillig om hun verzekeringskosten zo laag mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen rekeningen krijgen voor verleende zorg. 

Gelukkig valt een bezoek aan de huisarts en een behandeling in de huisartsenpraktijk hier niet onder. Wel zijn er kosten verbonden aan laboratoriumonderzoek, of aanvullend onderzoek buiten de praktijk en in het ziekenhuis. Ook medicijnen vallen onder het eigen risico.

Vraag bij uw zorgverzekeraar na welke tarieven er worden gehanteerd!

Contact
  • 078 – 7503515
  • SPOED 078 – 7503515, toets 1